Ple de maig: L'equip de govern de CiU i ERC legitima el racisme i hi pacta per arraconar la CUP

Al ple del més de maig que es va celebrar aquest dilluns es va confirmar el que tothom sabia: que l'equip de govern està disposat a fer qualsevol cosa (mentides incloses) per justificar el racisme de la PxC i normalitzar la seva presència a les institucions. 

El ple va començar amb dos nomenaments honorífics, als que la CUP no hi va donar suport per entendre que aquests temes s'han traspassat al Consell de Ciutat i, per tant, ha de ser aquest òrgan el que faci les propostes i no l'equip de govern. Es tractava de nomenar Joan Riera i Rius com a vigatà il·lustre i Josep Ma. Solà i Sala com a cronista oficial de la ciutat. En ambdues votacions, la CUP es va abstenir.

En el tercer punt de l'ordre del dia es va aprovar per unanimitat la moció encoberta que havia presentat l'alcalde per donar suport a la Iniciativa Ciutadana Europea  perquè la UE garanteixi el manteniment de la ciutadania europea als ciutadans d'un nou estat que se segregui d'un estat membre de la UE. La CUP, tot i donar-hi suport, va deixar clar que el dia que siguem independents haurem de decidir si volem continuar formant part de l'Europa dels estats opressors i que la seva postura és contrària al manteniment d'una estructura continental que només serveix als interessos d'una minoria i que obliga els estats membres a practicar polítiques antisocials per mantenir els privilegis d'aquestes elits privilegiades. 

Després d'aprovar el nomenament de Joan López com a representant al patronat de l'Orfeó Vigatà-Trinitaris i els convenis per a la prestació del servei de punt de trobada i per a la gestió de l'oficina jove, el setè punt del dia era l'inici de l'expedient per cedir gratuïtament els locals del primer pis del recinte firal a la Generalitat perquè hi ubiqui els serveis del Departament d'agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural. La CUP es va oposar a aquesta cessió, ja que entén que la ciutat no pot renunciar a una part del recinte firal per acontentar una Generalitat a qui es va donar un terreny on situar aquests serveis l'any 2005 i que encara no hi ha fet res. 

El següent punt a discutir era l'augment de les tarifes de l'aigua. A aquest punt només hi van donar suport l'equip de govern format per CiU i ERC i la xenòfoba PxC. El canvi en el cànon en l'abastament de l'aigua ve donat perquè fins ara es cobrava en funció del consum real i ara s'hi vol afegir la part proporcional de tota l'aigua que es perd en el transport des del punt d'abastament fins a les llars de la ciutat i que representa un 17% de tota l'aigua recollida. La CUP entén que no es poden carregar a les butxaques dels contribuents els costos de la ineficiència de l'empresa distribuidora, que és la que ha de mantenir les canonades en bon estat per evitar aquestes pèrdues amb la part que cada llar ja paga en concepte de manteniment de les infraestructures. 

Amb els punts 10 i 11 es va aprovar la dissolució de l'empresa mixta de serveis informàtics Simavic per unanimitat i l'acceptació d'una subvenció del Consell Català de l'Esport per una actuació al Circuit d'Osona, en la que l'Ajuntament només fa d'intermediari entre el govern de la Generalitat i el club Escuderia Osona. 

El dotzè punt del dia era una altra moció encoberta d'adhesió a la declaració de Vic pel compromís cap al bon govern ambiental i l'economia verda, i que va rebre el suport de tots els grups municipals del consistori. 

Per acabar amb els punts ordinaris, es va aprovar la revisió del padró, segons la qual el 31 de desembre de 2011 Vic tenia 41.196 habitants. 

En el torn de les mocions, cal destacar que l’alcalde va censurar una part de les mocions que s’havien presentat i només va permetre 4 de les 9 mocions que havien presentat els grups de l’oposició (una per cada partit excepte SI, que no n’havia presentat cap). En el cas de la CUP, n’havia presentat quatre i només se’n va incloure una a l’ordre del dia.

La primera moció que es va discutir va ser la que presentava PxC i que reclamava canviar el text de la declaració institucional contra la violència que tots els partits excepte ells havien signat la setmana passada. La moció pretenia que la resta de partits acceptessin canviar el text per tal d’incloure-hi un suposat intent d’agressió a la número 2 del grup i que mai no va existir, per tal d’afegir-se a la declaració. Van votar a favor de la proposta els dos partits que formen l’equip de govern, CiU i ERC i la racista PxC; ICV es va abstenir i la resta de grups (CUP, PSC i SI) hi van votar en contra. Un cop es va haver aprovat la moció, el regidor acusat d’agressions racistes Josep Anglada va anunciar que signaria la declaració contra la violència. Davant d’aquest fet, la portaveu de la CUP va manifestar que el seu partit en retirava la signatura ja que el document final no era el que s’havia consensuat el dia 25 d’abril i que la incorporació de la PxC restava tota credibilitat a l’acord pres anteriorment i el convertia en paper mullat. 

Després d‘aquesta, es va discutir la moció de la CUP que reclamava un estudi de les necessitats dels barris en qüestió de cartelleres per a informació ciutadana i una moratòria en les sancions a les entitats que pengin cartels en llocs no autoritzats mentre no s’hagin cobert les necessitats d’espais a la ciutat. A petició de l’equip de govern, la CUP va accedir a modificar el segon punt i canviar la moratòria per un allargament de la campanya informativa fins que el tema estigui resolt. Amb aquesta modificació, la moció es va aprovar per unanimitat. 

La tercera moció, del PSC, de suport a les escoles bressol i en què es demana a la Generalitat que hi augmenti les aportacions, es va aprovar amb els vots a favor de tots els partits excepte de la racista PxC. 

La darrera de les mocions de l’ordre del dia era de ICV i reclamava una modificació de la llei per tal que les persones que pateixin una execució hipotecària no hagin de pagar la plusvàlua dels habitatges afectats; es va aprovar per unanimitat dels 7 grups del consistori. 

Un cop tractats tots els temes inclosos a l’ordre del da, la CUP va presentar dues de les tres mocions que l’alcalde havia rebutjat pel procediment d’urgència. 

En la moció de suport a la Iniciativa Legislativa Popular  per la dació en pagament, la moratòria en els desnonaments i el lloguer social, que la CUP presentava en nom de la comissió promotora de la ILP, en va ser acceptada l’urgència i es va aprovar amb l’abstenció de la xenòfoba PxC i el vot favorable de la resta de grups. 

La segona moció que la CUP va presentar pel procediment d’urgència era la que proposava que l’ajuntament exercís l’acció penal popular en el judici per agressions al regidor de PxC Josep Anglada, acusat de cometre una agressió de caràcter racista el passat 22 d’abril a la plaça Major davant de nombrosos testimonis. En aquest cas, no es va acceptar l’urgència, ja que hi van votar en contra CiU, ERC, PxC i SI. La resta de partits, CUP, PSC i ICV van votar a favor de l’urgència. 

En el torn de precs i preguntes, la CUP va demanar per la polèmica de les antenes al centre històric; concretament, es va demanar que quan hi hagi casos d’aquest tipus s’informi millor a la població afectada, que es presentessin els informes sobre els efectes de les antenes sobre la salut i un mapa de les antenes de la ciutat. La resposta va ser que s’informaria millor, que no tenien cap informe sobre els efectes de les antenes i que l‘ubicació dels espais on podien anar les antenes estava al POUM (però no es va dir on n’hi havia d’instal·lades, que era el que se’ls havia preguntat). 

També es va demanar que l’equip de govern consensués amb els veïns de la Serra-de-Senferm el destí del solar on s’hi van començar a construir els pisos de la Fundació Privada d’Habitage Públic i que han estat el centre de les acusacions contra l’anterior regidor d’urbanisme, Xavier Solà. L’actual responsable d’urbanisme, Josep Rafús va manifestar que la intenció del govern de la ciutat és que els pisos s’acabin de construir, malgrat que l’obra està aturada i que l’AV del barri ha reclamat el seu enderrocament. 

La CUP va insistir en demanar el cost del viatge que van fer l’alcalde i la tinent d’alcalde Anna Erra a París per la inauguració de l’exposició de l’obra de Josep M. Sert. A l’anterior ple ens havien dit que aquest cost era “d’uns 1000 €”. Segons les dades que ha pogut recollir la CUP, les factures d’aquest viatge sumen 7.565,03 €, sense tenir en compte les possibles despeses carregades a la targeta de crèdit i a les que la CUP encara no hi ha pogut tenir accés. 

Per acabar, la CUP va fer un prec a l’equip de govern, ja que fa uns dies es va inaugurar la iniciativa del Voltallibres i en cap moment ningú de l’equip de govern va esmentar que aquesta activitat s’havia dut a terme a partir d’una proposta del partit independentista.