NOTA DE PREMSA: L’objectiu del Ple-exprés de Vic: calleu, no molesteu i a dinar ràpid!

Al ple de juny, que s’ha de celebrar aquest dilluns, l’equip de govern de CiU i ERC vol aprovar unes Normes relatives al funcionament del ple de l’Ajuntament de Vic que, en cas de prosperar, convertirien el màxim òrgan de govern de la ciutat, el ple municipal, en un simple tràmit administratiu en què el regidors de l’oposició es convertirien en uns mers espectadors i el públic i la premsa assistents en figures decoratives.

Segons els antecedents de fet que justifiquen la necessitat d’aprovar aquesta normativa s’exposa que en la reunió del dia 21 de maig els portaveus dels grups municipals van assolir un ampli consens sobre determinades regles a seguir en el funcionament del Ple, cosa que no havia estat possible en les negociacions de l’elaboració del Reglament Orgànic Municipal (ROM). En primer lloc, ja sorprèn aquesta descripció distorsionada de la realitat perquè tampoc n’hi va haver, de consens.

La redacció d’aquestes normes respon a la voluntat de l’equip de govern  d’enllestir els plens en dues hores i de limitar el debat polític al ple, al mateix temps que s’evita la redacció d’un ROM que hauria de regular la participació ciutadana i la possibilitat que la ciutadania pogués presentar propostes al ple. De fet, aquesta qüestió, la participació ciutadana, ja ha estat la que ha paralitzat la redacció d’un ROM, tant durant la passada legislatura com en l’actual.

Amb aquesta proposta s’elimina la lectura dels acords per part del secretari o secretària, la qual cosa suposarà que la premsa i els ciutadans que vulguin saber el contingut de les propostes ho hauran de deduir del debat que hi hagi entre els grups polítics.

També s’eliminen les votacions dels regidors a mà alçada i la possibilitat d’intervenció al ple dels regidors que no siguin portaveus, a no ser que votin diferent que la resta del seu grup municipal, cas en què sí que podran fer ús de la paraula.

Així mateix, la normativa que es vol aprovar limita el nombre de mocions que pot presentar cada grup municipal, de manera que a partir d’ara només se’n podrà proposar una, amb la possibilitat d’una segona sempre que el seu contingut estigui relacionat amb competències municipals i la seva inclusió sigui aprovada per la Junta de Portaveus amb una majoria de grups municipals (que en l’actualitat vol dir que quatre grups hi donin suport).

També els precs i preguntes, en cas que s’aprovi la proposa, es limitarien a tres per grup municipal més una d’addicional per cada regidor membre del grup.

Amb aquesta normativa, l’equip de govern també pretén evitar la foto, cada vegada més habitual, de votacions en què l’equip de govern vota conjuntament amb el partit racista de la ciutat, ja que a partir d’ara les votacions es faran de paraula per part del portaveu de cada grup.

La CUP, tot i no estar d’acord amb aquesta normativa en el seu conjunt, es va mostrar disposada a acceptar-la i aprovar-la si, com a contrapartida, hi hagués còpia de la documentació del ple a disposició dels assistents (anomenada pre-acta) i si s’hi incloïa la possibilitat que qualsevol entitat o persona individual, de manera regulada, tingués la possibilitat de presentar mocions, precs i preguntes i defensar-les al ple. Aquesta darrera proposta del partit independentista i d’esquerres no va ser acceptada per l’equip de govern que, previsiblement, aprovarà la normativa amb el suport d’algun altre partit de l’oposició.

La CUP entén que s’ha d’ordenar d’alguna manera el ple, però també que és una manca de respecte cap al màxim òrgan sobirà de la ciutat fer-ho de manera precipitada i malament. Sembla que aquesta normativa, més que per ordenar el ple, ha de servir per mantenir l‘oposició callada, que no molesti i per poder anar a dinar més aviat.

Com a dada curiosa, cal remarcar que la cinquena norma, que és d’obligat compliment ja en l’actualitat, disposa que tota la documentació dels assumptes inclosos a l’ordre del dia ha d’estar a disposició dels regidors el dia de la convocatòria del ple. Aquest dijous al vespre, després que al migdia s’hagués tancat la convocatòria del ple de dilluns, les Normes relatives al funcionament del ple de l’Ajuntament de Vic encara no estaven disponibles per a la seva consulta per part dels regidors de l’oposició, cosa que suposa un clar incompliment de la llei i de la pròpia normativa.

En el ple d’aquest dilluns, entre d’altres temes, es debatran dues mocions de la CUP: una primera perquè l’Ajuntament de Vic exerceixi l’acció popular penal contra Josep Anglada pels presumptes insults i agressions racistes ocorregudes el passat 22 d’abril a la Plaça Major de Vic i una segona que reclama l’abolició de les bales de goma en la repressió de les manifestacions.